Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa a terminale płatnicze

2019-04-01

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa to także dokładne poznanie terminali płatniczych.

 

Terminale płatnicze, które są obecnie dostępne na rynku, możemy podzielić na dwie grupy - terminale analogowe oraz GPRS. Ogólna ich zasada działania, w każdej z wymienionych grup, jest taka sama - umożliwiają one obsługę transakcji, które są dokonywane przy pomocy kart płatniczych w odniesieniu do zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa https://www.lokum.waw.pl/oferta/zarzadzanie-i-administrowanie-nieruchomosciami/.


Należy zauważyć, że wprowadzenie danych karty do terminali jest możliwe dzięki czytnikowi kort chipowych, magnetycznych bądź też za pomocą klawiatury terminala, która ma wbudowany PINpad (jest to urządzenie, które jest przeznaczone do sprawdzania poprawności kodu PIN. Warto dodać, że posiada ono specyficzne zabezpieczenia - jest to klawiatura, która jednocześnie posiada funkcje, które są związane z szyfrowaniem kodu PIN oraz eliminacją przekazania go dalej w formie niezaszyfrowanej). 


Zauważmy, że terminale obecnie oferowane na polskim rynku są przystosowane do obsługi kart w tak zwanym pełnym standardzie EMV. Wspomniany EMV to wypracowany przez Europay, MasterCard oraz VISA (stąd właśnie skrót EMV) - standard technicznej kompatybilności dla kart płatniczych tychże organizacji, który opiera się na wykorzystaniu w kartach elektronicznych z mikroprocesorem uzgodnionych parametrów, które działają w szerokich i globalnych ramach współpracujących ze sobą aplikacji. Ma to ogromne znaczenie podczas stawiania na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie. Należałoby zwrócić uwagę, iż przekazywanie danych o transakcjach do systemów autoryzacyjnych i rozliczeniowych w zależności od terminala: analogowy – następuje za pośrednictwem analogowej linii telefonicznej (wykorzystując wbudowany do urządzenia modem telefoniczny), GPRS - następuje za pośrednictwem sieci GPRS (wykorzystywany jest w tym przypadku wbudowany do urządzenia modem).


Decydując się na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi należy pamiętać, iż instalacja terminala w określonym punkcie handlowym jest dokonywana zazwyczaj w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Jak zapewne wiemy, karty, które są akceptowane przez terminale to zazwyczaj: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro oraz MasterCard Electronic. Powinniśmy jednak pamiętać, że w zależności od danego centrum rozliczeniowego, pod który podlega określony terminal, są obsługiwane także karty wydane w ramach innych systemów. Na terminalach mamy możliwość przeprowadzania takich operacji jak: sprzedaż, zwrot, unieważnienie, preautoryzacja oraz rejestracja preautoryzacji. Oprócz wymienionymi powyżej operacji, możliwe są również do zrealizowania funkcje administracyjne, między innymi są to: zamknięcie dnia, raport dzienny szczegółowy, raport dzienny skrócony, raport okresowy oraz raport kasjerów.