Ubezpieczenie w podróży w zestawieniu z kompetencjami pracowniczymi

2019-01-19

Ubezpieczenie w podróży to również kompetencje pracownicze!


Potrzeba szkoleniowa w zakresie potrzeb kompetencyjnych jest ściśle powiązana z oceną okresową, jeżeli chodzi o ubezpieczenie w podróży. Potrzeby typowo profesjonalne zostają poddane osobnej diagnozie, a dotyczy to głównie szkoleń przypisanych do opisów konkretnych stanowisk. W procesie dokonywania oceny wszystkie wskazania, które dotyczą luk kompetencyjnych stanowią tak naprawdę analizę potrzeb szkoleniowych w odniesieniu się do kompetencji miękkich, międzyludzkich oraz skatalogowanych umiejętności (kurs językowy, kurs programów komputerowych). Dla tego podstawowego poziomu opracowane zostały dwa przykładowe modele kompetencji: sprzedażowy i specjalistyczny, a każdy z nich składa się z sześciu kompetencji, jeżeli chodzi o ubezpieczenie w podróży http://colonnade.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia-turystyczne. Oprócz tych dwóch funkcjonuje również trzeci model kompetencyjny – czyli menedżerski. Każda z powyższych grup kompetencyjnych ma przypisane po sześć danych zachowań, których oczekuje się od podwładnego. Kompetencje są tu kategorią wskaźników typowo behawioralnych i tyczą one się zachowań ludzkich – między innymi komunikacji. Natomiast inne umiejętności rozumiane są, jako duża wiedza techniczna, między innymi umiejętność posługiwania się biegle językiem angielskim.


Poczta Polska nie pozostawia pracowników samych sobie w planowaniu rozwoju, ale proponuje im wielość szkoleń, w tym także różne programy międzynarodowe obsługujące ubezpieczenie w podróży. Oprócz typowych narzędzi samodzielnego planowania rozwoju, do tych, do których mają dostęp wszyscy pracownicy, w firmie funkcjonuje także tak zwany „Przewodnik rozwojowy”. Jest on zestawem podpowiedzi różnego rodzaju aktywności, czasem też bardzo prostych i oczywistych wskazówek. Pracownik może je wybrać i wyeksportować do oceny. Wówczas zapoznaje się z nimi jego menedżer, który potem ma możliwość również udzielać zwrotnej informacji o tym, czy podwładnemu dobrze idzie realizacja tych działań. Część z tych danych może zostać tylko i wyłącznie do wglądu danego pracownika, który jednak samodzielnie chce je realizować, bez włączania w ten proces przełożonego wykonującego ubezpieczenie w podróży.


Obecnie każda firma proponuje swoim pracownikom szkolenia, dzięki którym bez wątpienia poprawia stan wiedzy swoich pracowników. Należy również zadać zapytanie czy wszelkie szkolenia spełniają pewną rolę bądź istotnie są one potrzebne wszelkim pracownikom? Poza tym po co naprawdę podejmować szkolenia? Cofając się dwadzieścia pięć lat wcześnie należy ukazać, że wszelkie szkolenia pracowników nie istniały. W związku z czym wszelkie konferencje oraz wyjazdy służbowe zdarzały się jednak wszelkie szkolenia, ale takie, żeby poszerzyć pewną wiedzę. Poza tym organizowanie szkoleń, które są związane z profilem przedsiębiorstwa oraz angażowanie pewnych pracowników jest tym co bez wątpienia przynosi spore korzyści osobom zatrudnionym, jak i również samej firmie wykonującej ubezpieczenie w podróży.


Bardzo ważną kwestią są wszelkie korzyści dla funkcjonujących pracowników. Zaznacza się, że szkolenia stanowią jeden z najistotniejszych sposobów wpływających na swoisty rozwój firmy. Co za tym idzie ma to ogromny związek z faktem, iż pracownicy, którzy jednak rozwijają się, a jednocześnie nabywają wszelkie kwalifikacje zastosują je w działaniu. co przekształci się jednak w przyszły zysk, a co za tym również idzie będą zachęcani do wcielania innowacyjnych projektów i większej kreatywności. Zgodnie z zapisami w literaturze przedmiotu samo przedsiębiorstwo daje znać organizacją takich szkoleń, iż przychyla się do zupełnie nowych rozwiązań, a w niektórych sytuacjach ich wymaga. Faktem jest, iż szkoląc pracowników wpływa się również na ich wzajemne relacje bądź integruje się ich za pomocą dość zmniejszonego ryzyka powstawania szkodliwych konfliktów na obszarze przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego.