Druk 3d Warszawa

2019-04-19

Druk 3D Warszawa http://3dream.pl/druk-3d/ inaczej określany mianem druku przestrzennego staje się w coraz większym stopniu składnikiem naszej codziennej rzeczywistości. Jeszcze do niedawna technika ta była niedostępna dla przeciętnego konsumenta, w wyniku, czego, jej potencjalne oddziaływanie na nasze życie było znikome.


Wraz z powstaniem i ewolucją technologii FDM, stałym opracowywaniem coraz tańszych modeli drukarek, wprowadzeniem techniki RepRap, przeciętny Kowalski otrzymał możliwość bezpośredniego skorzystania z możliwości, jakie oferuje druk 3D, a są one niezwykle szerokie i obejmują zarówno zastosowania przemysłowej, jak i zdrowotne czy nawet budowę domów. Wielu ekspertów szacuje, że już niedługo druk 3D stanie się nieodzownym elementem każdego ludzkiego działania na terenie miasta Warszawy.


Skąd jednak wziął się sam druk 3D? Drukowanie przestrzenne, opierające się w głównej mierze na procesie tworzenia trójwymiarowych obiektów fizycznych z przygotowanych komputerowo modeli, pojawiło się już w 1984 roku. Jego twórca Charles Hulle opatentował osiągnięcie, nadając mu nazwę stereo litografii, która do tej pory stanowi jedną z trzech technik druku 3D, wykorzystywaną głównie w przemyśle. Ten sam człowiek stworzył firmę konstruującą aparaty do druku 3D oraz opracował format plików STL, umożliwiający przesył danych miedzy programem do tworzenia modeli 3D, a samą drukarką 3D. Pierwsze drukarki 3D były, podobnie jak to się działo z pierwszymi komputerami, duże i nieporęczne. Jednak okres ich rozwoju był znacznie szybszy bo bazowała na wcześniejszych osiągnięciach. I tak już w 1996 roku przedsiębiorcy uzyskali realny dostęp do dobrej klasy drukarek 3D.


Dla nas, jako jednostkowych konsumentów istotna jest jednak era drukarek RepRap, czyli drukarek samo drukujących się. Uzyskany druk 3D wykorzystujemy do stworzenia nowej drukarki 3D. Drukarki tego typu powstają od 2008, a w 2013 r. jesteśmy w stanie, jako właściciele przeciętnego gospodarstwa domowego wyposażyć się w jedne z modeli drukarek RepRap, oferujących druk 3D w całkiem przyzwoitych parametrach. Oczywiście drukarki te z każdym rokiem stają się coraz doskonalsze i gwarantują użytkownikom coraz bardziej dopracowane elementy, jednak póki, co w warunkach domowych nie mamy dostępu do najlepszych technik druku 3D.


Druk 3D na najwyższym poziomie wykończenia elementów oraz zgodności wymiarowych modelu i uzyskanego egzemplarza, zapewniają tylko drukarki przemysłowe oparte o technologie SLS. Pozwalają uzyskać one dokładność sięgającą poziomu kilku mikronów, co jest nieosiągalne dla przeciętnych drukarek RepRap. Technologię SLS wykorzystuje się w przemyśle do produkcji prototypów części maszyn bądź całych elementów, ale także w jubilerstwie czy medycynie.


Technologia dostępna dla każdego z nas to FDM. Druk 3D polega w tym wypadku na topieniu materiału sztucznego w specjalnej głowicy i formowaniu go w ścieżkach, układanych bardzo blisko siebie i zaprojektowanych wcześniej w dedykowanych temu rozwiązaniu programach 3D. Specjalistami na skalę światową, w tego typu technologii są polscy producenci, którzy stworzyli już kilka typów drukarek oferujących druk 3D, liczących się na świecie.